Stay in a mobile home full timePå senare tid så har det vuxit fram ett större intresse för att vara självförsörjande och leva av så litet som möjligt. Många vill inte ha en fast adress utan vill vara fria och kunna resa runt som de vill. Det enklaste alternativet är givetvis en husvagn men som andra alternativ kan man använda sig av en villavagn. Det beror på vilken typ av permanent boende som man vill ha. En husvagn är ofta mycket simplare än en villavagn. I en villavagn kan du ha alla de nödvändigheter som du behöver för att leva ett bekvämt liv. De är ofta något större än en husvagn och mindre än en sommarstuga. Detta kan vara ett lämpligt alternativ för den som exempelvis planerar att bli självförsörjande. Genom att sätta solceller på taket på villavagnen kan man på egen hand förse den med den ström som krävs.

Beroende på var du har tänkt dig att placera villavagnen så kan det krävas bygglov, det krävs definitivt om du till exempel planerar att ha det som ett permanentboende som du inte flyttar på. Du måste flytta på din villavagn minst en gång varje halvår för att det inte ska krävas ett bygglov. Om din villavagn är under en viss storlek så krävs det dock inte ett bygglov. Detta bör du kolla upp. Du kan till exempel stå med din villavagn på olika campingar men många föredrar att stå mer fritt än så. Nackdelen med en villavagn är dock att den är svårare att flytta på än vad det är att flytta en husbil. Du kan dock isolera din villavagn och använda den som ett året runt boende. Se till att sätta in dusch och möjlighet till att hämta vatten någonstans i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan till exempel hämta vatten från en bäck.